Skip to main content

POLITYKA PRYWATNOŚCI, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, PLIKI COOKIES

1

 1. Kompania Dystrybucyjna Tedi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zapewnia, iż przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników, z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych).
 2. W szczególności Kompania Dystrybucyjna Tedi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. Kompania Dystrybucyjna Tedi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług i wykonania zawartych umów.
 4. Oprócz przetwarzania danych w zakresie i na zasadach określonych w kolejnym paragrafie, Kompania Dystrybucyjna Tedi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych, w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi osobowymi podanymi przez użytkowników i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

2

 1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników nie wymaga zgody w związku z faktem, iż przetwarzane one będą w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (w tym przygotowania umowy i zawarcia umowy o ich świadczenie), na potrzeby których są pozyskiwane, oraz w celu realizacji pranie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych.
 2. Informujemy ponadto, iż:
 • podmiotem zbierającym i przetwarzającym dane osobowe jest Kompania Dystrybucyjna Tedi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w w Nowych Piekutach (KRS 0000471931, REGON 790012333, NIP: 8440002668, adres siedziby: ul. Główna 23, 18-212 Nowe Piekuty, adres do korespondencji: ul. Baranowicka 117, 15-501 Białystok adres e-mail: ;
 • podanie danych jest dobrowolne, przy czym konieczne do zawarcia i należytego wykonania umów i usług świadczonych przez administratora;
 • przetwarzane będą (w przypadku ich podania na potrzeby korzystania z danej usługi) następujące kategorie danych osobowych:
 • imię i nazwisko;
 • adres;
 • adres e-mail;
 • numer NIP;
 • nr telefonu;
 • login i hasło;
 • odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. podmioty świadczące na rzecz Kompania Dystrybucyjna Tedi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. usługi związane z działalnością strony internetowej oraz usługami elektronicznymi świadczonymi za pośrednictwem strony internetowej, w tym w szczególności w zakresie księgowości, doradztwa (w tym doradztwa prawnego) i obsługą informatyczną;
  2. podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności właściwe organy administracji publicznej i organy państwowe;
  3. podmioty powiązane z Kompania Dystrybucyjna Tedi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
  4. podmioty z którymi administrator zawrze umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych;
  5. podmioty, którym niezbędne jest przekazanie danych osobowych w ramach realizacji celów, na potrzeby których dane są przetwarzane, w szczególności: producenci towarów z oferty handlowej, biura księgowe, kancelarie prawne, dostawcy usług kurierskich i pocztowych, firmy transportowe i spedycyjne;
 • pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do należytego wykonania umowy i przedawnienia roszczeń związanych z umową lub przez okresy obowiązkowego przechowywania danych wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Pana/Pani dane osobowe są nadal przetwarzane przez Administratora i prawo i dostępu do tych danych.
 • przysługuje będzie Panu/Pani prawo do prawo do informacji o: (a) celach przetwarzania danych osobowych; (b) odbiorcach (w tym kategoriach odbiorców), którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione; c) okresie przechowywania danych osobowych lub kryteriach ustalania tego okresu.
 • przysługuje Panu/Pani prawo do: (a) sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe; (b) żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeśli został zrealizowany cel, dla których zostały zebrane; (c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji kwestionowania prawidłowości tych danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy dane osobowe nie są już potrzebne Administratorowi, dane przetwarzane są niezgodne z prawem, a nie wyraża Pani/Pan zgody na ich usunięcie; (d) otrzymania danych osobowych udostępnionych Administratorowi i ich przesłania innemu administratorowi danych osobowych, wskazanemu przez Pana/Panią; (e) wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, (f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes UODO)

3

 1. W działaniu strony internetowej wykorzystywane są pliki Cookies.
 2. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Kompania Dystrybucyjna Tedi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
 4. Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “Cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej, może powodować pewne ograniczenia, w tym negatywnie wpływać na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 8. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki Cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony internetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików Cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/